maandag 10 september 2018

In Hoogland is een buitenplaats opgegraven!


De opgraving van de buitenplaats Kouwenhoven bij de Coelhorsterweg is afgerond. Vorige week werd de laatste hand gelegd aan het onderzoek. Het was een opgraving met verrassende resultaten en veel vondsten. De archeologen en vrijwilligers gaan nu beginnen met het wassen van de vondsten en het uitwerken van alle gegevens. In oktober zal Mattijs Wijker - in het kader van de Nationale Archeologiedagen, 12/13/14 oktober – een lezing over de opgraving geven. Houd scheplog in de gaten voor details!