vrijdag 29 juni 2012

Witte pakken

Sinds een paar dagen zijn er mannen en vrouwen in witte pakken actief bij Achter de Kamp; onder hen is een aantal archeologen van ons eigen opgravingsteam. De bodem op het terrein - waar binnenkort nieuwbouw zal starten - is vervuild en wordt gesaneerd, en de stadsarcheologen kijken intensief mee en leggen zo veel mogelijk vast. Het is een mooi voorbeeld van samenspel tussen verschillende partijen. Door het maken van goede afspraken lopen we elkaar niet in de weg en kunnen alle partijen hun werk goed uitvoeren. Voor ons is het een interessante locatie, mede vanwege het feit dat we in 2006 het perceel ernaast al onderzocht hebben. De vroegste sporen daar dateerden uit de IJzertijd, en verder vonden we een grote hoeveelheid bewoningssporen uit de periode Late Middeleeuwen tot heden. Grote kans dus dat we ook op dit perceel veel gaan vinden.