dinsdag 12 juni 2012

Van onderen

Vandaag staat een kleine opgraving op het programma, naast een Amersfoorts ikoon; de Lange Jan. Op deze locatie, op de hoek van de Breestraat en het Lieve Vrouweplein komt binnenkort een ondergrondse afvalcontainer. We treffen bakstenen funderingen aan, vermoedelijk van een huis dat hier gestaan heeft. Onderin de opgravingsput zien we het natuurlijke dekzand, met direct daar boven nog een dun laagje natuurlijke bodemvorming. Dit laagje helpt ons de hoogte van het maaiveld in de Late Middeleeuwen te reconstrueren en laat ons zien dat het terrein vanaf de Middeleeuwen behoorlijk is opgehoogd.