donderdag 28 juni 2012

up date afvalcontainers

Het terrein voor aanvang van de opgraving, Bloemendalsestraat, Plantsoen noord.
meer nieuws volgt! UPDATE Inmiddels is het onderzoek afgerond, soms kan het snel gaan. Maar dat betekent niet dat we niets gevonden hebben; een opeenvolging van ophogingslagen en een "vettige" donkere laag grond duiden op de aanwezigheid van een dichtgegooide waterloop. Een blik op oude stadsplattegronden laat zien dat we hier te maken hebben met de binnenste gracht van de tweede omwalling (voltooid rond 1450). Wederom zien we dat een kleine oopgravingsput veel informatie kan opleveren.