maandag 6 juni 2011

Asschatterkeerkade

Vandaag zijn we begonnen met een proefsleuvenonderzoek op een historische locatie in Leusden: de Asschatterkeerkade. Deze dijk is aangelegd in de 18de eeuw en maakt deel uit van de Grebbelinie. In de periode 1939-1940 zijn er negen betonnen kazematten gebouwd en op de dijk is ook nog een betonnen tankversperring zichtbaar. Een aantal organisaties, waaronder de Gemeente Leusden, heeft in 2006 het plan opgevat om de grebbelinie meer onder de aandacht te brengen en de zichtbaarheid te vergroten. In het kader hiervan doen we dit onderzoek: op twee locaties op de dijk leggen we proefsleuven aan om de opbouw van de keerkade in kaart te brengen, de ingang van één van de kazematten weer vrij te leggen en te reconstrueren waar zich de loopgraven bevonden en hoe deze eruit moeten hebben gezien. In de loop van de week hopen we wat meer over de eerste resultaten te kunnen vertellen.