dinsdag 7 juni 2011

Asschatterkeerkade - vervolg

Inmiddels krijgen we aardig zicht op de opbouw van (een deel van) de keerkade. De dijk bestaat uit een pakket zand (bovenaan op de foto)en hieronder blijkt zich nog het restant van een sloot te bevinden. Aardewerkscherven gevonden in de vulling van de sloot dateren uit de 15de-16de eeuw. Eerst een sloot en later dus een keerkade; van laag naar hoog. Het geelgrijze dekzand is de natuurlijke ondergrond; dieper dan dit hoeven we niet te graven.

Van loopgraven nog geen spoor, maar we zijn nog lang niet klaar....