dinsdag 16 april 2019

Spannende vondsten aan de Emiclaerseweg
Twee weken wordt er nu gegraven door de Amersfoortse stadsarcheologen op een plek waar binnenkort nieuwbouw zal verrijzen. Dertig jaar geleden is, voorafgaand aan de bouw van de wijk (Zielhorst/Kattenbroek),  de andere kant van de Emiclaerseweg archeologisch onderzocht. Hier vonden de Amersfoortse archeologen toen resten van prehistorische huizen en een crematiegrafveld uit de Romeinse tijd. Redenen genoeg dus om ook een opgraving te beginnen, nu aan de westkant van de weg.

Hier vonden de archeologen sporen van huizen en hooimijten, uit de 10e en 11e eeuw. Een grote zeldzaamheid in Amersfoort en omgeving, want uit deze periode zijn bijna geen vondsten bekend.

Op de foto zie je archeologen bij de vondst van mogelijk een oven of een haardplaats: het ronde verschijnsel, enigszins oranje van kleur, op de voorgrond.

De archeologen hebben nog enkele dagen om hun onderzoek ‘in het veld’ af te ronden, daarna gaat de puzzel binnen verder.


kijk hier voor een korte reportage door de Amersfoortse Courant