woensdag 6 februari 2019

De helft van een houten bord is februari's Vondst van de Maand

Een bord in de beer. Vies, maar heel bijzonder!


In 2016 heeft op het terrein tussen de Stovestraat en Valkestraat uitgebreid archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Inmiddels is het terrein bebouwd met woningen. Uit een van de beerputten kwam de helft van een houten bord tevoorschijn. Voor Amersfoort een unieke vondst! Wij leggen graag uit waarom.


Uit het onderzoek is gebleken dat het bord uit de periode tussen 1300 en 1425 komt. Het bord is dus ongeveer 700 Jaar oud! Alleen dat maakt het al een bijzondere en zeldzame vondst. In die tijd werd meestal uit kommen en diepe borden gegeten en vaak werd zelfs een stuk brood als bord gebruikt. Borden en kommen werden ook van aardewerk en metaal gemaakt. Een plat houten bord uit de 14e eeuw is dan ook heel bijzonder.


En er is nog een reden waarom het heel bijzonder is om zo’n oud houten bord te vinden. Heel veel houten voorwerpen die kapot gingen of niet meer bruikbaar waren, zullen in het haardvuur verdwenen zijn. En houten voorwerpen die in de grond terecht komen, zullen na verloop van tijd verteren en wegrotten. En dit bord is wel bewaard gebleven!


Ons bord is 3,5 meter onder straatniveau gevonden, onderin een oude beerput met ongeveer 2 meter oude poep. Het opgraven was dan ook een nat en stinkend karwei. Zeldzaam en bijzonder dus. Daarom zijn we trots op ons Amersfoortse houten bord, ook al is het maar een halve!


Kom op woensdagmiddag tussen 14:00 en 16:30 uur naar de Westsingel 46 en bekijk de Vondst van de Maand met eigen ogen.