vrijdag 25 januari 2019

Weer en wind..

Ondanks de sneeuw, gladheid, vorst en koude wind heeft onze dappere opgravingsploeg de moed niet opgegeven. Op de locatie van de voormalige boerderij De Geer in de wijk Kattenbroek zijn we deze week bezig met proefsleuvenonderzoek. Het onderzoek is met name gericht op de vraag tot wanneer de bewoning op deze locatie terug gaat.