woensdag 7 maart 2018

Oudste vondst ooit gedaan in de binnenstad van AmersfoortDe Boldershof was misschien nooit een erg bekende locatie in Amersfoort, maar sinds de afgelopen weken staat deze plek bij de Bloemendalsestraat veel in de belangstelling vanwege het archeologisch onderzoek dat we daar uitvoeren.

Interessante vondsten, zoals bewoningssporen uit de 12de eeuw (waaronder een echte boomstamwaterput), kuipen van textiel- of leernijverheid en kelders uit de 18e en 19e eeuw zijn hierbij aan het licht gekomen. Dit zijn archeologische resten die elders in de stad ook wel worden aangetroffen.

Gisteren is bij de opgraving echter een heel zeldzame vondst gedaan: het betreft een stuk vuursteen, dat zo’n 12.000 jaar geleden door een mens is bewerkt. Het is uit de tijd dat de laatste IJstijd op z’n retour was, maar het was hier nog wel erg koud. Zomer's trokken door dit gebied rendierjagers als nomaden achter hun kuddes aan. Het vuursteen is bewerkt tot een “spits”, die, bevestigd op een houten schacht, diende als speer en werd gebruikt in de jacht. De spits van de Boldershof is echter niet gebruikt, want de spits is niet goed gelukt. Tijdens het bewerken is er iets mis gegaan waardoor het vuurstenen voorwerp niet de juiste vorm kreeg om mee verder te werken. De maker heeft de mislukte spits als waardeloos stuk vuursteen weggegooid. En wij hebben het duizenden jaren later weer teruggevonden. Het is ook meteen de oudste archeologische vondst uit de binnenstad van Amersfoort. Het geeft aan dat hier op deze relatief hoge plek op de Boldershof, op de hoogte van Bloemendal, al 12.000 jaar geleden door mensen bezocht is. 

Één keer eerder is door de Amersfoortse archeologen zo’n heel oud stuk vuursteen gevonden: vlakbij boerderij Sneul in Nieuwland, eveneens een hoogte in het landschap. Maar nog nooit eerder was dat het geval in de binnenstad van Amersfoort.