vrijdag 23 maart 2018

Boekje Soest in de midden steentijd

 Collega-archeoloog Milo Verhamme heeft samen met Karen Groenedijk van de gemeente Soest een prachtig boekje gemaakt over de enorme steentijdopgraving op het Jan Wolkershof aan de Staringlaan in Soest in 2015. Ze zijn er heel goed in geslaag het grote verhaal over 2000 jaar bewoning en 63.451 vuursteenvondsten uit de middensteentijd om te zetten in een fijn klein en leesbaar boekje waarin alle archeologische ontdekkingen (o.a. een hutstructuur uit het mesolithicum!) haarfijn worden uitgelegd.

Mensen die belangstelling hebben voor hetboekje, kunnen gratis een exemplaar ophalen bij de receptie in het gemeentehuis van de Gemeente Soest.