woensdag 26 september 2012

We zijn live....

Vanochtend werd onze projectarcheoloog live geinterviewd bij Radio Golfbreker. Na gisteren de krant te hebben gehaald waren we vandaag dus weer in het nieuws met de opgraving bij de Utrechtsestraat. De belangstelling is groot, ook van het winkelend publiek, dat soms in grote getale aan het hek staat. Om iedereen op de hoogte te houden van onze bevindingen hebben we informatie teksten aan de hekken gehangen. Inmiddels is het onderzoek bijna een week bezig en krijgen we goed zich op wat er zich op dit terrein heeft afgespeeld in het verleden. Aan de Utrechtsestraat heeft een bakstenen pand gestaan met in het voorhuis een tegelvloer en in het achterhuis een grote bakstenen kelder. De kelder had oorspronkelijk een kruisgewelf (waarvan de aanzetten van de bogen nog zichtbaar zijn) en een mooie, nog intacte, vloer van plavuizen. Voorlopig dateren we het huis en de kelder in de 16de-17de eeuw.

Onder de tegelvloer van het voorhuis bleken diverse oudere vloeren aanwezig te zijn. Deze vloeren waren van leem. Als een vloer te veel verzakt of uitgesleten was werd er een nieuwe laag leem aangebracht. Deze vloeren dateren mogelijk uit de 15de eeuw. Zoals gebruikelijk in de binnenstad vinden we veel scherven aardewerk, afkomstig van allerlei soorten gebruiksvormen, zoals pispotten, kookpotten, bakpannen, bierpullen, etc. Bovendien vinden we smeltslakken; restafval van ijzerproductie. Deze vondsten houden mogelijk verband met de smederij die hier gestaan zou hebben. De mooiste vondst tot nu toe is een fraai versierd benen mesheft.