maandag 17 september 2012

Kijkgaatjes

Het is weer zo ver; de komende weken wordt er weer een serie ondergrondse afvalcontainers in de binnenstad geplaatst. Hoewel het om relatief kleine opgravingslocaties gaat hebben we inmiddels gemerkt dat deze "kijkgaatjes" vaak heel veel informatie opleveren. Vandaag was de Sint Andriesstraat aan de beurt, en ook deze locatie bleek de moeite waard. We hebben een deel van de bakstenen kelder aangetroffen die hoort bij de bebouwing die hier in de 17de en 18de eeuw tot aan de straat heeft gestaan. De huidige rooilijn ligt verder van de weg af, maar dit is dus niet altijd zo geweest. Verder bleek het dekzand, de natuurlijke ondergrond, vlak onder het huidige maaiveld te liggen. Dit betekent dat de Sint Andriesstraat op een van nature hoge locatie in het landschap ligt. Dit gegeven helpt ons om een reconstructie te maken van het landschap en het relief uit de periode van voor de Middeleeuwse stad. Op de foto zie je links een deel van de kelder, waar doorheen we een dwarsdoorsnede hebben gemaakt. Rechts zie je het natuurlijke dekzand.