vrijdag 30 maart 2012

Energieweg

Het onderzoek bij de Energieweg loopt goed; mede dankzij het heerlijke weer van de afgelopen dagen. In het oostelijk deel van het tracé, vlakbij de Nijkerkerstraat, zijn paalsporen en een sloot uit de 17de-18de eeuw gevonden. Mogelijk horen deze sporen bij schuurtjes en bijgebouwen die hier in die tijd gestaan hebben. Van een echte tabaksschuur is in dit deel geen sprake, hoewel we wel tabaksbedden gevonden hebben; de grondbedden waarin de tabak verbouwd werd.

Volgende week verplaatsen we ons naar het middendeel van het tracé waar een vlakdekkend vervolgonderzoek gaan uitvoeren op de locatie waar in de proefsleuven de sporen van een 14de eeuwse boerderij en minimaal twee tabaksschuren uit de 17de-18de eeuw zijn gevonden. We zijn hier dus de komende weken nog wel bezig.

De opgravingskeet fungeert ook als kantoor: hier worden de digitale inmetingen verwerkt en gecontroleerd, zodat we zeker weten dat alle gegevens goed gedocumenteerd zijn.Ondertussen wordt het opgravingsterrein ook doorzocht met een metaaldetector door onze metaal-specialist.