woensdag 10 november 2010

Wisseling van de wacht

Vandaag wisselen we weer de inhoud van de scheplogvitrine. Het is tijd om een waar kunststukje in de spotlights te zetten; een object waar onze restaurateur de afgelopen weken veel tijd aan heeft besteed. Ik heb het hier over een pot uit de tweede helft van de IJzertijd (ca. 400 v. Chr. -0), die we enkele maanden geleden hebben gevonden bij de opgraving in de Schammer, in Leusden. Toen de opgravers 'm vonden lag ie volledig in scherven. Na veel geduldig gepuzzel en zorgvuldig restaureren staat ie er weer prachtig bij. Scherven van dit soort potten uit de IJzertijd vinden we dikwijls, maar dat er voldoende bewaard is gebleven om een voorwerp te restaureren komt niet zo vaak voor. Kijk maar eens naar de voorwerpen die we ook in de scheplogvitrine gelegd hebben: deze zijn hooguit voor de helft bewaard gebleven. Op de foto zie je de pot trouwens halverwege de restauratie. De aanwezige scherven zijn aan elkaar gelijmd, en het object is klaar voor de volgende stap; het aanvullen van de ontbrekende delen met gips. Hoe het eindresultaat eruit ziet? Kom dat zelf maar bekijken in de scheplogvitrine.