dinsdag 2 november 2010

Opgraving bij Kamp Amersfoort

Vanmorgen hebben we met een select gezelschap een bezoek gebracht aan misschien wel de meest indrukwekkende plek uit onze regio: het terrein van het voormalig kamp Amersfoort.

Op het terrein van Kamp Amersfoort in Leusden wordt namelijk van 1 tot en met 4 november een archeologische opgraving uitgevoerd. De Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort heeft het Archeologisch Adviesbureau RAAP ingehuurd om, in voorbereiding op een kleine herinrichting, onderzoek te doen naar een gebied rondom de voormalige schietbaan en fusilladeplaats. In dit gebied, in het westdeel van het voormalige concentratiekamp, liggen nog (restanten van) loopgraven en stellingen. Door het gebied worden vanuit educatief oogpunt enkele nieuwe wandelpaden aangelegd. Omdat de aanleg van deze paden de resten in de grond zullen verstoren, is besloten ze eerst archeologisch te onderzoeken, om nog zoveel mogelijk informatie te redden. Onbekend is nog of de loopgraven en stellingen zijn aangelegd door de toenmalige Nederlandse gebruikers van het Kamp (rond 1939-1940) of door de latere Duitse bewakers van het Kamp. Het onderzoek hoopt hier antwoord op te geven.

De loopgraven zijn na de oorlog allemaal ontdaan van hun houten bekisting en dichtgegooid met zand. Op de foto is te zien dat de archeologen een dwarsdoorsnede (een coupe) door één van de loopgraven hebben gemaakt. Zo is te zien hoe de loopgraven eruit zagen; hoe breed en hoe diep ze waren, en hoe ze zijn gemaakt en dichtgegooid. Tijdens het graven hopen de archeologen tevens aanwijzingen te vinden om te kunnen vaststellen hoe en door wie ze precies aangelegd zijn. Tot nu toe zijn er nog geen bewijzen voor de houten bekisting aangetroffen.

We gaan later deze week zeker nog een keer kijken, en houden jullie op de hoogte!