woensdag 14 april 2010

De rechtop gezette keet en het geheim van het verborgen mysterie.

Op de foto hieronder is goed zichtbaar dat de schaftkeet van de archeologen niet alleen total loss geslagen, maar ook gekanteld is. Een behoorlijke uitdaging voor de archeologen om deze eerst maar eens rechtop te krijgen dus...

Maar niets bleek minder waar. Bij het tweede bezoek aan het plaats delict bleek de keet namelijk weer rechtop te staan! Hoe is dit mogelijk? Welke sterke man of vrouw heeft de keet staande gezet? Welke Held of Heldin heeft ons gelopen? Was het misschien een goedaardige, toevallig passerende kraanmachinist? Of hadden de vandalen misschien spijt en hebben zij de boel weer rechtop getild? Zou dat het zijn? Werd het oprechte besef dat ze iets verkeerd hebben gedaan sterker dan de drang naar barbaarse vernielzucht? We zullen er waarschijnlijk nooit achter komen, en het rechtop-zetten-van-de-keet zal voor altijd behoren tot Het Geheim Van Het Verborgen Mysterie!