maandag 18 januari 2010

Rusthof

Na twee weken graven is de oogst nogal mager; tot dusver hebben we nog helemaal geen vondsten gedaan, en op wat vage sporen na ook nog geen archeologische sporen aangetroffen. Dit betekent echter niet dat er op dit terrein nooit iets is gebeurd: we vinden aanwijzingen dat er in het verleden plaggen zijn gestoken en het terrein flink verstoven is. het kan best wel eens zo zijn dat er archeologische sporen verdwenen zijn. We zijn trouwens nog niet eens op de helft van het proefsleuvenonderzoek, dus wie weet wat er nog tevoorschijn komt.




Bodemkundig is het onderzoek trouwens erg interessant: enkele bodemprofielen laten een min of meer ongestoorde natuurlijke opbouw zien (zie de foto hieronder).