dinsdag 15 december 2009

Oud en nieuw: de stadhuizen

Vanmiddag is door de burgemeester het eerste exemplaar uitgereikt van een gloednieuw boek over Amersfoort. Dit boek behandelt de geschiedenis van de stadhuizen van onze stad, vanaf de Middeleeuwen, tot het stadhuis dat we nu kennen aan de Stadsring. Diverse auteurs zijn ingeschakeld om dit boek te schrijven, waaronder één van de stadsarcheologen (die ook het initiatief heeft genomen om dit boek te maken), collega's van de afdeling Monumentenzorg en van het Archief Eemland. Het resultaat mag er zijn: een boeiend verhaal met prachtige afbeeldingen.