donderdag 10 september 2009

Presentatie Bruit van d’Eem

Gisteren is het geschedenisboek van Amersfoort gepresenteerd: Bruit van d’Eem. De titel is afkomstig uit een gedicht van Vondel, die Amersfoort Bruit van d’Eem noemde. De afgelopen jaren hebben diverse specialisten samen aan dit boek gewerkt, dat de Amersfoortse geschiedenis beschrijft vanaf de vroege middeleeuwen tot nu. Het boekwerk bestaat uit twee delen, en zo'n 1000 pagina's. Uiteraard is één van de stadsarcheologen ook betrokken geweest bij het schrijven van dit boek, en gisteren kreeg ze dan ook een welverdiend bloemetje, en het boek natuurlijk...