maandag 7 september 2009

Grafheuvels

Vandaag was weer ons maandelijkse overleg met alle medewerkers. Behalve de gebruikelijke taart, de stand van zaken van de opgravingen, het wel en wee van de materiaalspecialisten en de beruchte rondvraag was er vandaag ook tijd ingeruimd voor een presentatie over grafheuvels in Amersfoort en omgeving. Eén van onze vrijwilligers is al maanden lang bezig met het inventariseren van bekende, en onbekende grafheuvels in Amersfoort en omgeving. Er blijkt in veel gevallen veel onduidelijkheid te bestaan over de exacte locatie en het aantal van de grafmonumenten. Hoewel veel van de heuvels in een ver verleden als eens onderzocht zijn, is het ook niet altijd duidelijk waar de vondsten zich bevinden (in het lokale museum of juist niet?) en uit welke heuvel ze afkomstig zijn. Een hele puzzel dus, bestaande uit het naast elkaar leggen van oude en nieuwe kaarten, het uitpluizen van oude handschriften en wandelingen door de omgeving om vast te stellen of de heuvels nog zichtbaar zijn. Met de gegevens die boven water komen kunnen we straks de heuvels beter beschermen.