vrijdag 21 augustus 2009

Schammer - week 1

De eerste week van het proefsleuvenonderzoek in de Schammer, in Leusden, zit er bijna op. En met succes; tot nu toe hebben we in alle sleuven archeologische sporen aangetroffen, waaronder paalsporen uit de IJzertijd en Middeleeuwen, een mogelijke waterkuil uit de IJzertijd en greppeltjes uit de Middeleeuwen en daarna. Veelbelovend dus!