donderdag 18 juni 2009

Hogeweg

Het opgravingswerk bij de Hogewerk vordert gestaag. Inmiddels zijn bij dit onderzoek alleen al zeker vier huisplattegronden uit de IJzertijd aangetroffen. En dat niet alleen: bij de huizen liggen bijgebouwtjes, afvalkuilen en nog veel meer. En dan nog een heerlijk zonnetje erbij...de archeologen vermaken zich hier wel...

Een vierpalige spieker (bijgebouw):Een coupe (dwarsdoorsnede) van een grondspoor wordt ingemeten en op schaal getekend:Plattegrond van een (deel van) een boerderij uit de IJzertijd: