maandag 15 juni 2009

Doornseweg

De afgelopen weken hebben we met wat tussenpozen onderzoek gedaan bij de Doornseweg, op de locatie waar een fietstunnel wordt aangelegd, vlakbij Oud-Leusden. Hoewel we maar enkele sleuven konden aanleggen zijn de resultaten erg interessant; het gebied blijkt in het (verre) verleden al volop gebruikt te zijn geweest door mensen. Niet zo gek als je bedenkt dat in de directe omgeving al veel archeologische ontdekkingen zijn gedaan. Oud-Leusden (genoemd in een acte van Karel de Grote als Lisiduna) stamt uit de Middeleeuwen. Bij de aanleg van de A28 is een Merovingisch grafveld gevonden, en verderop langs de Doornseweg zijn sporen van een nederzetting uit de IJzertijd en van een grafveld uit de Bronstijd gevonden. De verwachting bij ons onderzoek was dan ook hoog gespannen.

Helaas bleken delen van het onderzoeksgebied sterk verstoord te zijn door zandwinning en het aanleggen - en soms ook weer verwijderen - van kabels, leidingen en riolering. Desondanks bleek de rest van het gebied vol archeologische sporen te zitten.

De oudste sporen dateren uit de Late Bronstijd - Vroege IJzertijd (ca 1100-600 v. Chr.) en bestaan uit zogenaamde kringgreppels; cirkelvormige of ovale greppels die ooit om een grafheuvel heen lagen. De greppels markeerden het grafmonument. Op de foto zie je een voorbeeld van enkele kringgreppels. Het bredere donkere spoor waar de meetlat op ligt is een recente verstoring als gevolg van rioleringswerkzaamheden.


In latere periode is er bewoning geweest in het gebied; paalsporen uit de Midden of Late IJzertijd maken mogelijk deel uit van een boerderij en bijgebouwen (zie foto).

In de Middeleeuwen hebben boeren het gebied in gebruik genomen. We hebben een hele serie rechthoekige ingravingen gevonden die waarschijnliojk het gevolg zijn van grondverbetering en het aanleggen van akkers.

Kortom, een rijkdom aan archeologische sporen.