dinsdag 16 september 2008

Vanavond gaan ze los

Twee van onze archeologen zullen vanavond een lezing verzorgen over de opgraving die zij in 2007 hebben uitgevoerd op het terrein De Schammer langs de Horsterweg in Leusden, naar aanleiding van de geplande aanleg van het hockeycomplex.

De ruime hoeveelheid sporen toont aan dat het terrein zowel in de prehistorie (Late Bronstijd - Vroege IJzertijd) als in de Late Middeleeuwen bewoond is geweest.

Succes, mannen!