vrijdag 12 september 2008

Havik 37

De afgelopen dagen hebben we een klein onderzoekje uitgevoerd in de achtertuin van een pand dat binnenkort helemaal gerestaureerd gaat worden: Havik 37. De tuin ligt precies op de plek waar mogelijk in de Middeleeuwen een weg heeft gelegen, doorlopend vanaf de Bloemendalsestraat tot op de Hof. Tot onze verrassing kwam er geen weg tevoorschijn, maar een waterloop!
De precieze betekenis hiervan is nog niet helemaal duidelijk, maar het zou kunnen gaan om een waterloop naar en tot aan de Hof, zodat kleine vrachtbootjes vanaf het Havik goederen konden afleveren op het Marktplein. Het kan ook een voortzetting zijn van de waterloop die begin jaren '90 op de Hof is aangetroffen. En zo kan je nog wel meer varianten bedenken; hoe dan ook, het is een leuke ontdekking.

Verder hebben we op het terrein een beerput (bovenste foto: helaas alleen maar gevuld met puin) en een put met een wand van bakstenen gevuld met een laag klei gevonden (foto hiernaast).
De laatste maakte mogelijk deel uit van een leerlooierij. In dit soort waterdichte putten werden huiden in looizuur gelegd. De vele hoornpitten die we hebben gevonden zijn een extra aanwijzing voor een leerlooierij: het is bekend dat de huiden inclusief de hoorns werden aangeleverd. De hoorns werden vervolgens door de leerlooier verwijderd en weggegooid.
Het pand Havik 37 is morgen vanwege Open Monumentendag voor publiek geopend. Je kan dan ook een blik werpen in de opgravingsput die we speciaal hiervoor nog even open hebben laten liggen.