vrijdag 29 augustus 2008

Rondwandeling

Eén van de stadsarcheologen is zojuist op stap gegaan met een groep oud-ROB-medewerkers (Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, tegenwoordig RACM geheten). Ze gaat ze alle archeologische ins en outs vertellen van de stad waar ze jaren in het kantoor in de gewerkt hebben, maar niet opgegraven, want dat deed en doet de Gemeentelijke dienst. Het weer werkt gelukkig goed mee. Straks komen ze het Archeologisch Centrum bezoeken en een drankje drinken. Eens kijken wie de sterkste archeologische verhalen weet te vertellen......