maandag 16 juli 2007

Scheren

In de historische binnenstad van Amersfoort is het vrijwel onmogelijk nieuw te bouwen, zonder voorafgaand archeologisch onderzoek. De gemeentelijke monumentenverordening bepaalt dat op alle terreinen met een hoge archeologische verwachting - zoals de binnenstad - niet dieper dan 30 cm mag worden gegraven, zonder tussenkomst van de gemeentelijk archeologen.

Voor archeologisch onderzoek is het namelijk van het grootste belang dat de archeologische resten in de bodem bij aanvang van de opgraving zo onverstoord en ongeroerd mogelijk wordt aangetroffen.

In de historische binnenstad van Amersfoort is het óók vrijwel onmogelijk te bouwen, zonder eerst te slopen. Het zijn dan ook niet alleen nieuwbouwwerkzaamheden waardoor het bodemarchief in de binnenstad bedreigd wordt, maar juist de sloopwerkzaamheden die daaraan voorafgaan.

Aangezien archeologisch onderzoek meestal pas ná de sloop kan plaatsvinden, is het van het grootste belang dat de sloopwerkzaamheden voor het ondergrondse deel van de bebouwing, de kelders en funderingen, zeer zorgvuldig uitgevoerd worden; soms doen we het liever zelf. Dan zijn duidelijke afspraken met de slopers nodig om alleen het bovengrondse deel te slopen.

Het terrein ‘scheren’, noemen we dat. Een typisch Amersfoorts(?) archeologische vakterm waarvan de oorsprong verloren is gegaan, maar de toepassing langzaam maar zeker terrein wint.