dinsdag 29 mei 2007

En dit is...?

Aardewerk is een van de meest bruikbare vondsten uit een opgraving: door het op technologische ontwikkeling, vorm, kleur, glazuur en versiering te bekijken, is vrij snel een datering te krijgen, soms zelfs vrij exact. Soms is het moeilijk een stuk aardewerk te dateren. Maar wat we nu uit de opgraving hebben gekregen... Met z'n alle staren we in een droogbak, waar een aantal - net gewassen - vondsten naar ons terugstaren. Dateren wordt moeilijk, want we vragen ons af: IS het wel aardewerk? En zo nee, wat is het dan WEL?