vrijdag 14 december 2018

Onderzoek in het depot

Na afloop van de uitwerking van een opgraving gaat een groot deel van de vondsten naar ons depot, waar het materiaal geconditioneerd wordt opgeslagen met als doel dat het zo lang mogelijk beschikbaar blijft voor onderzoek. Het feit dat de opgraving is uitgewerkt betekent immers niet dat de vondsten daarmee nooit meer bekeken hoeven te worden. Sterker nog; regelmatig worden we door onderzoekers benaderd met het verzoek bepaalde vondsten te komen bekijken. Deze week kwam er een onderzoekster naar textiel op bezoek. Hoewel textiel in de Amersfoortse zandgronden over het algemeen slecht bewaard blijft en we dus ook maar weinig textielvondsten in ons depot hebben dragen onze vondsten een klein steentje bij aan het onderzoek. En zo gaat dit dus wel vaker; zo hebben we de afgelopen jaren al een breed scala aan onderzoekers te gast gehad met onderwerpen als benen dobbelstenen, kachteltegels, majolica aardewerk en  Neolithische klokbekers, om maar een paar voorbeelden te noemen. Het is leuk om te zien dat onze Amersfoortse bodemvondsten zo een (kleine) rol spelen in tal van onderzoeken.