dinsdag 27 november 2018

Proefsleuven in een zandvlakte

Gisteren zijn we gestart met het proefsleuvenonderzoek op de locatie van het voormalige ziekenhuis De Lichtenberg op de Amersfoortse berg. Het terrein is spectaculair veranderd nu alle bebouwing is verdwenen en het reliëf van voor de bouw van het ziekenhuis is hersteld. Binnenkort zal hier gestart worden met de bouw van woningen, maar eerst is het onze beurt. Pal naast de voormalige toegang van het ziekenhuis ligt een grafheuvel uit de prehistorie en we weten dat er bij de bouw van het ziekenhuis in 1954 minstens nog 1 grafheuvel is waargenomen, die helaas al grotendeels vergraven bleek te zijn. De komende weken zullen we zien of we nog resten van grafheuvels, of andere sporen gaan tegen komen.