woensdag 17 oktober 2018

Dendrochronologisch onderzoek


Vier tafels vol! Zoveel houtvondsten vinden we niet vaak in Amersfoort. Deze vondsten zijn afkomstig van de opgraving aan de buitenplaats Kouwenhoven. Omdat we graag willen weten wanneer de buitenplaats gebouwd is - en wanneer er bijvoorbeeld verbouwingen hebben plaatsgevonden - hebben we besloten de hulp van een dendrochronoloog in te roepen.

Dendrochronologie, ook wel bekend als jaarring(en)onderzoek, is de wetenschapsdiscipline die zich bezighoudt met het dateren van houten voorwerpen of archeologische vondsten aan de hand van in de voorwerpen herkenbare groeiringen. Bomen krijgen elk jaar een jaarring en de dikte van de ring is onder andere afhankelijk van het klimaat. Kortom, in de jaarringpatronen van bomen komen twee variabelen samen: tijd en klimaat.

Klimatologische groeiomstandigheden bestrijken doorgaans een groot gebied en de overeenstemming tussen individuele bomen uit eenzelfde regio resulteert in een sterke gelijkvormigheid van het jaarringenpatroon.

Door deze patronen te vergelijken met al gedateerde patronen kunnen houten voorwerpen soms tot op het jaar nauwkeurig worden gedateerd.

Samen met de dendrochonoloog van BAAC bv hebben we gisteren een dag lang gemeten, geteld en gezaagd. Hieruit bleek dat er enkele houtvondsten zeer geschikt zijn voor dendrochronologisch onderzoek!

Binnenkort gaan we bepalen van welke voorwerpen we precies willen weten hoe oud ze zijn.