donderdag 28 juni 2018

Uitgezeefd

Op de foto zie je - nogal uitvergroot - de mazen van een zeef. Een lege zeef.. Zojuist is de laatste zak van zo'n 200 monsters gezeefd die we verzameld hebben bij een booronderzoek op de locatie van het voormalige Elisabethziekenhuis. Met de gegevens van het booronderzoek proberen we het landschap in kaart te brengen en zo beter te kunnen voorspellen waar op het terrein nog archeologische resten aanwezig kunnen zijn. Van alle boringen zijn grondmonsters verzameld om te kijken of deze vondsten bevatten,  zoals aardewerk en vuursteen. Pal naast het voormalige ziekenhuis hebben we immers enkele jaren geleden een vindplaats aangetroffen uit de Steentijd. Onze twee stagiaires hebben keihard gewerkt om de monsters zo snel mogelijk te zeven. Nu begint het analyseren van wat we inde monsters aangetroffen hebben. Spannend!