vrijdag 1 december 2017

Grafheuvels op de Utrechtse Heuvelrug

Niet alleen in de regio Amersfoort liggen prehistorische grafheuvels verstopt in de bossen. De heuvels liggen verspreid over Nederland. Zo ook in de Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Afgelopen week waren enkele van onze archeologen een kijkje nemen bij een onderzoek naar deze heuvels. In Amerongen wordt momenteel onderzocht door Archol en de Universiteit Leiden of alle onbekende bergjes, heuveltjes en andere vreemde hoogteverschillen in het landschap misschien grafheuvels zijn. In totaal bijna 200 locaties worden de komende jaren afgeboord, ieder jaar een stuk of 10-15.


Aan de hand van de bodemopbouw ter hoogte van de heuvel, kunnen archeologen zien of het een grafheuvel is of niet. Pas als ze ook naast de heuvel een grondboring doen, zien we het verschil in kleur en textuur van het zand. Links een boring naast de heuvel, en rechts er bovenop. Hier stonden we dus op een minstens 4000 jaar oude grafheuvel!


Lang is gedacht dat grafheuvels op plekken lagen die voor de prehistorische mensen een speciale betekenis hadden, buiten hun nederzettingen. Pas tijdens recentelijk onderzoek blijkt, dat de bewoners uit de Brons- en IJzertijd ook gewoon woonden en werkten in de buurt van waar ze hun doden begroeven. Hoewel grafheuvels al decennialang in de belangstelling van archeologen staan, worden er dus nog steeds nieuwe dingen ontdekt. Wat zouden we in Amersfoort nog allemaal kunnen ontdekken aan onze grafheuvels en hun bouwers?