vrijdag 7 juli 2017

Proefsleuven tussen spoor en snelweg

Ten noorden van het bedrijventerrein Wieken Vinkenhoef zijn we begonnen met een groot proefsleuvenonderzoek in het gebied ten zuiden van de A1 en de Energieweg, en ten noorden van de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn. Het opgravingsteam wordt belaagd door wilde dieren; niet de slangen uit de Indiana Jones films, maar wel door steekvliegen die hier in grote getale blijken voor te komen. De kleding is er inmiddels op aangepast; de vliegen lijken een voorkeur te hebben voor de kleur geel, dus deze kleur wordt vermeden door de opgravers. Onze arme graafmachinist heeft het nu extra zwaar te verduren; zijn kraan is namelijk knalgeel......


Her en der zijn wat mogelijke archeologische sporen aangetroffen. Het is echter nog veel te voreg om hier conclusies aan te verbinden. Eerst maar eens de proefsleuven verder aanleggen. Zonder steekvliegen graag....