dinsdag 1 november 2016

Op zoek naar grafheuvels


Vorige week hebben de archeologen van het CAR een proefsleuvenonderzoek gedaan aan de Vondellaan. In de omgeving van de opgraving - in het Bergkwartier te Amersfoort – is in 1954 al eens een grafheuvel opgegraven. Zouden de archeologen nu nog één vinden?

 

Een grafheuvel bestaat uit opgeworpen plaggen, waaronder één of meerdere doden begraven liggen. Al vanaf de Late Steentijd (Neolithicum) worden mensen soms op zo’n manier begraven. De grafheuvel die in 1954 is opgegraven dateert uit de Bronstijd en is daarmee ongeveer 3000 jaar oud. De heuvel is echter - een paar honderd jaar later (in de IJzertijd) - nog een keer gebruikt. Toen zijn er 4 urnen met crematieresten in de heuvel bijgezet.

 

Terug naar het heden. Hebben de archeologen aan de Vondellaan monumentale grafheuvels gevonden? Was dit een plek waar in het verleden grafrituelen plaatsvonden? Hebben onze verre voorouders hier hun doden begraven?

 

Helaas! Geen grafheuvels. Het mooiste wat de archeologen aantroffen was de herfstkleur in de bomen. Archeologische resten waren niet (meer) aanwezig op het terrein.