donderdag 10 april 2014

Hoge bomen vangen veel wind

In onze vernieuwde Scheplog-vitrine hebben wij 'kromsluitboeien', vergezeld van een foto van Koning Willem III, geëtaleerd.
Kromsluiten was in de postmiddeleeuwse periode een lijfstraf waarbij iemands handboeien en voetboeien werden samengebonden, soms aan een metalen staaf. In Amersfoort zijn aan de Utrechtseweg, op het terrein van het voormalige Rijks Opvoedings Gesticht (R.O.G.) twee sets kromsluitboeien gevonden. De ketenen behoorden wellicht toe aan het Rijks Opvoedings Gesticht.

Maar waarom dan een afbeelding van Koning Willem III in deze vitrine?
Willem III schijnt z'n hele leven lang driftig en onhebbelijk te zijn geweest. Niet voor niets was zijn bijnaam 'Koning Gorilla'. Toen een jonge officier in 1877 verzuimde om het rijtuig waarin Koning Willem III incognito reisde te groeten, werd hij voor straf 'kromgesloten'. Voorbeelden van 's Konings onhebbelijke natuur zijn door de leden van zijn hofhouding goed gedocumenteerd. Helaas voor Willem III, heeft het er alle schijn van dat het gezegde 'Hoge Bomen Vangen Veel Wind'hier opgeld doet.