donderdag 23 januari 2014

Archeologisch onderzoek Staringlaan in Soest

Aan het einde van 2013 is door het CAR een inventariserend proefsleuven onderzoek uitgevoerd op een voormalig korfbalveld aan de Staringlaan te Soest. Na analyse bleek dat het onderzoeksgebied eeuwen tot zelfs duizenden jaren lang ongestoord is gebleven tot in de Nieuwe Tijd, wat ertoe heeft geleid dat zeer oude sporen en vondsten bewaard zijn gebleven. Het gaat hier om Mesolithische vuursteenvondsten en Steentijd sporen (vanaf ca. 8800 v. Chr.). De vuurstenen bestonden uit verschillende afslagen, maar ook artefacten, zoals een schrabber en een pijlpunt. Eén van de sporen is geïnterpreteerd als haardkuil. Deze kuil zat vol met houtskool en vuursteen (fragmenten).