dinsdag 24 september 2013

Archeologen op de Schans

Amersfoort heeft in het verleden een belangrijke rol gespeeld in de verdediging van (Midden) Nederland. Ten noorden en (zuid)oosten van de stad loopt namelijk de Grebbelinie, een 18de eeuwse verdedigingslinie tussen Rhenen en Spakenburg. De linie moest Nederland (toen nog de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden) beschermen tegen de inval van vijanden. Bekende zichtbare overblijfselen van de Grebbelinie zijn de liniedijk en de overblijfselen van forten en schansen. De Grebbelinie was een zeer ingenieus verdedigingswerk, dat ook zwaar leunde op een goede waterhuishouding. Via allerlei sluizen en kanaaltjes, kon het land ten oosten en noorden van de liniedijk onder water gezet worden, om zo de vijand te vertragen. Deze inundatie heeft ook zijn sporen achter gelaten. Archeologen van het CAR voeren op dit moment een klein onderzoek uit ter hoogte van de Schans, vlakbij het nieuwe ziekenhuis aan de Maanweg. Hier worden de komende jaren de bestaande dijken van de Eem verbeterd. Hiervoor dienen enkele nieuwe sloten gegraven te worden. De archeologen stuiten op diverse sporen die te maken lijken te hebben met de oude waterhuishouding van de Grebbelinie. Op de foto’s zijn sporen van houten oeverbeschoeiing van een sloot te zien. De archeologen moeten snel werken, want de al lang geleden dichtgegooide sloten, zijn onder de grond nog steeds watervoerend. Natte voeten gegarandeerd dus!!