vrijdag 16 augustus 2013

Rusthof

De afgelopen 1,5 week hebben we een klein onderzoek uitgevoerd bij begraafplaats Rusthof. De werkzaamheden vonden plaats pal naast het crematorium, in verband met de toekomstige uitbreiding hiervan. Voor de bouw van het huidige crematorium - in 2000 - hebben we ook al onderzoek gedaan - en toen bleken er sporen en vondsten uit de Late Middeleeuwen aanwezig te zijn.
Van een boerderijerf was geen sprake, maar we hadden toen wel het vermoeden dat er een Laat Middeleeuwserf in de buurt gelegen moest hebben. Daarom is nu - ter plekke van de geplande nieuwbouw - ook weer onderzoek gedaan. En ook nu zijn er sporen uit de Late Middeleeuwen gevonden, zoals greppels, maar ook nu weer niet het erf zelf. Mogelijk dat we bij toekomstige werkzaamheden meer geluk hebben.