woensdag 4 juli 2012

Achter de Kamp

Het onderzoek bij Achter de Kamp vordert gestaag. We vinden sporen en vondsten die we kunnen koppelen aan de opgraving van het naastgelegen terrein in 2006. Zo hebben we bijvoorbeeld resten van een leerlooierij gevonden, en voor dit ambacht hadden we in 2006 ook al aanwijzingen gevonden.