woensdag 19 oktober 2011

Varkensmarkt - vervolg

Een riolering en kabels bleken al het nodige te hebben verstoord in het verleden. Maar dat neemt niet weg dat er toch nog archeologische sporen aan het licht zijn gekomen. Op de foto hieronder zie je een bakstenen riolering of waterafvoer, vermoedelijk daterend uit de 19de eeuw. De constructie is op een gegeven moment deels gesloopt; vanwege de aanleg van een nieuw riool dat er nog steeds ligt.Een blik naar binnen leverde niets op dan duisternis...En er bleken ook nog sporen uit de Middeleeuwen aanwezig te zijn - wederom behoorlijk verstoord. Deze sporen dateren mogelijk uit dezelfde periode als de resten die we in 2001 op het plein gevonden hebben.

En ook in een ander opzicht hebben we iets gevonden dat mogelijk aansluit op een eerdere opgraving; in 1903 werd de Amersfoortse kei door grondwerker "Spekkie" opgegraven op de Varkensmarkt.Ook bij onze opgraving werd een kei gevonden (ietsje kleiner weliswaar....)