woensdag 21 september 2011

Lezingen

Binnen ons pand zijn niet alleen de gemeentelijk archeologen gehuisvest, maar wordt één ruimte één avond in de week gebruikt door de AWN (Archeologische Werkgemeenschap Nederland), afdeling Vallei en Eemland. Deze groep amateur-archeologen onderhoudt een hechte band met het Centrum voor Archeologie. We willen hier dan ook graag aandacht besteden aan een interessante door hen georganiseerde lezingen-cyclus die binnenkort gaat plaatsvinden:

AWN afd. 14 Vallei- en Eemland Lezingencyclus 2011-2012:
'Het omspitten van (vroegmiddeleeuwse) grafvelden: oud onderzoek, nieuwe visies en detectie'

Deze lezingencyclus heeft als centrale thema vroegmiddeleeuwse grafvelden. Wij zijn verheugd de volgende sprekers bereid te hebben gevonden: dr. A. Willemsen zal ons meenemen naar het rijke en spectaculaire vroegmiddeleeuwse grafveld van Rhenen-Donderberg, dat in 1951 werd opgegraven, maar nooit werd gepubliceerd. Dr. R. Panhuysen belicht oud onderzoek naar de grafvelden rond Dorestad en zal nader ingaan op nieuw verkregen fysisch antropologische inzichten. Drs. E. Eimermann gaat in op de spectaculaire ontdekkingen van het grafveld van Solleveld in Den Haag. Oud onderzoek leek te wijzen op een exclusief urnengrafveld., maar hernieuwd onderzoek heeft tevens enkele bijzondere inhumaties opgeleverd. Drs. W. de Kort gaat ten slotte in op de problematiek van het herkennen van een prehistorische grafheuvel en zal nader ingaan op de landschapsreconstructie rond enkele vorstengraven in Noord-Brabant.

Plaats:

Centrum voor Archeologie: Langegracht 11, Amersfoort.

Zaal open vanaf 19.30 uur; koffie/thee. Aanvang lezingen: 20.00 uur.
Gratis voor leden van de AWN, niet leden betalen € 3,-.

Data:

28 oktober: Zestig jaar grafveld Rhenen - dr. A. Willemsen (RMO)

2 december: (Be)graven in de Haagse Duinen in de Vroege Middeleeuwen - drs. E. Eimermann (AWN Amersfoort)

20 januari (2012): Begraven voorouders & begraven bodems - drs. J.W. de Kort (RCE)

24 februari (2012): Dorestad, de menselijke factor. Begravingen AD 250-1000 - dr. R. Panhuysen (AAC)