maandag 25 juli 2011

Maria

Nieuw in de Scheplogvitrine!Geinspireerd door de tentoonstelling in museum Flehite over Maria hebben we de scheplogvitrine aangepast.


We proberen een beeld te schetsen van de periode dat Amersfoort van heinde en verre pelgrims trok. De opgraving op de Hof (uitgevoerd in 1991) is hiervoor een belangrijke bron; in een met afval dichtgegooide drenkplaats voor vee is een grote hoeveelheid vondsten gedaan, zoals bierkannetjes, dobbelstenen, speelschijven en speelkoten. Ook zijn er pelgrimshoorns gevonden. Dit alles is het archeologische restant van een jaarmarkt; een feest met een kermisachtig karakter, waar inwoners en pelgrims uit hun dak gingen.


Tot half oktober kunt u de restanten van dit Middeleeuwse feest in de scheplogvitrine komen bewonderen.