donderdag 26 augustus 2010

Wie is dit?


In 1995 is bij een opgraving bij de Grote Koppel een fragment van een eind 16de-begin 17de eeuwse steengoedkan gevonden. Het is een vrijwel geheel bewaard gebleven medaillon met de afbeelding van een man. Dergelijke afbeeldingen komen vaker voor op dit soort kannen; vaak worden mythologische figuren afgebeeld of koningen of keizers. Maar wie is dit? We zien een man van middelbare leeftijd, gehuld in een borstharnas en met een helm (met pluim) op het hoofd. Links en rechts van de man is een tekst zichtbaar, die echter niet helemaal goed leesbaar is. Onze aardewerkspecialisten hebben de collectie met boeken waar dit soort kannen in beschreven staan al meerdere malen doorgeploegd, maar deze afbeelding hebben ze niet kunnen terugvinden. Alle hulp is dan ook welkom; voor de gouden tip hebben we een leuke beloning in petto...