woensdag 22 juli 2009

Meters dik veen

We hebben onze eerste twee graafdagen in Bunschoten er op zitten, en niet zonder resultaat. We beginnen de bewoningsgeschiedenis van het perceel aan de Dorpsstraat aardig goed te begrijpen. Om het gebied bewoonbaar te maken is in de 14de eeuw een meters dik veenpakket aangebracht. In dit veen - dat bovenop het al van nature aanwezige veen is opgeworpen - vinden we veel vondsten: scherven van gebruiksaardewerk, slachtafval, leer (waaronder deel van een schoen) en hout. Het lijkt erop dat behalve met veen het terrein ook met afval van elders is opgehoogd.

In dezelfde periode heeft men een sloot gegraven om overtollig water te kunnen afvoeren richting lager gelegen terrein. Deze sloot is ergens in de 14de eeuw gedempt, en bevat ook veel vondsten.

De opgraving helpt ons de bewoningsgeschiedenis van dit deel van Bunschoten weer wat beter in kaart te brengen. De rest van deze week hopen we nog meer ontdekkingen te doen.