dinsdag 1 juli 2008

Woestijn

De omstandigheden op de opgraving bij de Hogeweg lijken wel op een opgraving in een ver buitenland: een kokende zandvlakte en zandstormen zijn aan de orde van de dag, er worden liters water gedronken, maar een fata morgana ontbreekt vooralsnog. De ontberingen zijn niet voor niets: vele sporen uit de Late IJzertijd (ca. 200 v. Chr. - 0), met vondsten als een fragment van een glazen armbandje uit die periode, en een een glazen kraal! Verder een aantal tabaksschuren uit de 18de eeuw. Erg interessant dus, maar wel warm...