woensdag 16 april 2008

Vraagje

Geachte mijnheer, mevrouw,

wat ik graag zou willen weten, is waar het in Amersfoort verboden is om
met een metaaldetector te lopen. Is een terrein waar nieuwbouw gaat plaatsvinden ook
verboden gebied?

Graag zie ik een reactie tegemoet,

Met vriendelijke groet,
R.


Beste R.

In de monumentenwet staat dat het verboden is om gericht naar oudheden te zoeken. Dat betekent dat als de detector wordt gebuikt voor het zoeken naar archeologische vondsten, dit overal in Nederland verboden is, dus ook in Amersfoort. Het zoeken naar oudheden met een metaal detector is dus tegen de wet en kan net als alle andere wetsovertredingen bestarft worden. Dit geldt zelfs voor archeologen: voor het zoeken naar archeologische vondsten hebben wij een vergunning nodig, anders mag het gewoon niet.

Dus heel Amersfoort is verboden gebied. Wij maken hierop geen uitzondering, ook niet voor toekomstige bouwlocatie's. Dit zijn overigens juist de plekken waar wij archeologisch onderzoek uitvoeren om namens de gehele gemeenschap de informatie uit de bodem te documenteren en te behouden, voordat deze door de bouwwerkzaamheden beschadigd worden of zelfs geheel verdwijnen.

Met vriendelijke groet,

de stadsarcheoloog