vrijdag 22 februari 2008

DNA?

Nou, dat was interessant, dat congres over oud-dna onderzoek, vandaag. Na een hoeveelheid 'helden'verhalen over de fantastische toepassingen van dna onderzoek binnen de archeologie, blijf ik wachten op een verhaal over de wel-en-niet mogelijkheden van dergelijk onderzoek voor een stadarcheoloog. En dat komt niet echt uit de verf... Er kan veel, maar wat is zinvol? Ik concludeer dat oud-dna onderzoek nog redelijk in de kinderschoenen staat - althans, hier in Nederland. Moet DNA onderzoek bij ons in Amersfoort standaard worden? Ik denk het niet... nog niet. Misschien moeten we voortaan wél standaard dna-monsters nemen (een kies trekken lijkt voldoende) en invriezen, dan hebben we die alvast veilig gesteld. Als er dan specifieke vragen tijdens het skeletonderzoek ontstaan, kunnen we als nog besluiten de desbetreffende monsters te laten onderzoeken. Ik blijf voorlopig de ontwikkelingen volgen en zal dan een beslissing nemen. Voorlopig hebben we geen opgravingen met menselijk skeletmateriaal, dus ik heb nog even. Maar wat ik ook heb geleerd is dat dna onderzoek niet alleen zinvol kan zijn bij menselijk materiaal, maar ook zeker toepassing heeft bij dierlijk en plantaardig materiaal, en dat, dat vinden we behoorlijk veel en vaak.