dinsdag 14 november 2006

Expertise op bezoek

Vandaag heeft dr. P.J. Tichelaar, de voormalig directeur van de gelijknamige Makkumer aardewerkfabriek, ons bezocht. De fabriek, die al in de 16de eeuw in werking was, kwam in de 17de eeuw onder de leiding van de eerste Tichelaar en is sindsdien in de familie gebleven. Er werden en worden dakpannen, tegels, majolica en faience borden en sieraardewerk gemaakt.

Dr. Tichelaar is een waar expert op het gebied van Fries aardewerk; in 2004 is hij gepromoveerd op aardwerk uit Harlingen, Bolsward en Makkum. Hij heeft het afzetgebied van het Friese aardewerk in beeld gebracht; het Makkumer product blijkt vooral naar Scandinavië, Hamburg en omgeving en zuidwest friesland verhandeld.

Vandaag was hij bij ons om te kijken of er ooit producten uit zijn fabriek naar deze regio zijn verhandeld, en zo ja: hoeveel. In ons depot trof hij slechts één enkel voorwerp aan dat onmiskenbaar Makkums was; een 19de-eeuws bord. Verder lijkt het Friese aardewerk hier te ontbreken, alhoewel hij niet de hele collectie majolica en faience scherven heeft hij kunnen bekijken, daarvoor was de hoeveelheid te groot. Hiertussen vond hij wel veel aardewerk van de 'concurenten' uit bijvoorbeeld Delft. Oók interessant, dus van tientallen borden, hem bekend én onbekend, heeft hij gefotografeerd.

Wij hebben natuurlijk van de gelegenheid gebruik gemaakt iets van zijn grote - en indrukwekkende - kennis op dit gebied op te steken en hem met honderden vragen bestookt.